ကမ္ဘာ့အခြေအနေနှင့် သခင်ဘုရားပြန်လည်ရယူခြင်း စပ်လျဉ်း၍ အချိန်မှီ နှုတ်ကပတ်တော်

နံနက်ခင်း နိုးကြားရေး စာအုပ်အသစ် online မှ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ https://www.paypal.com/webapps/shoppingcart?mfid=1593913204478_d55395bed2f29&flowlogging_id=d55395bed2f29#/checkout/shoppingCart